Andrew Simms

Auteur, analist en activist

summit 2019

Andrew Simms

Auteur, analist en activist

summit 2019

− Reizen naar Morgen-Summit 2019: SPREKERS

Andrew Simms − De uitdaging van snelle verandering - Kunnen we tijdig de transitie maken naar een nieuw economisch model?

Op de Reizen naar Morgen-summit spreekt Andrew Simms over de toekomst van het toerisme vanuit het perspectief van verandering. Daarbij gaat hij dieper in op de transitie van het oude (economische) model naar het nieuwe.

Andrew Simms is niet enkel politiek econoom, maar net zozeer een begeesterend verteller met een doorgedreven inzicht in de verschillende, maar verweven uitdagingen eigen aan onze hedendaagse maatschappij. Als co-auteur van de Green New Deal en boeken als Cancel the Apocalypse: The New Path to Prosperity, & Economics - A Crash Course, onderzoekt Andrew Simms welke veranderingen nodig zijn om de nakende klimaatcrisis af te wenden én of we in staat zullen zijn deze aan het vereiste tempo en op de gepaste schaal te implementeren. In onze relatief rijke en intens consumerende regio’s ziet hij een belangrijke verschuiving van het doorgedreven materialisme en consumentisme naar een toegenomen investering in ervaringen en cultuur. Reizen – waar we heen gaan, hoe we er geraken en wat we op onze bestemming doen – speelt daar een belangrijke rol in. Andrew Simms stelt dat we allen over de nodige kennis, middelen en technologie beschikken om een nieuw ontwerp te maken voor een ‘levende’ economie die binnen de grenzen kan functioneren van wat onze planeet aankan. Maar die transitie vereist een verandering in onze verwachtingen en manier van leven. Gelukkig zijn er al heel wat mooie voorbeelden die tonen dat verandering wel degelijk mogelijk is en hoe we die kunnen bewerkstelligen. Rest de vraag wat ons tegenhoudt om de lat hoger te leggen en gedurfder te kunnen denken …

Via de website van The Guardian kan je een reeks opiniestukken van Andrew Simms lezen.

Bekijk de keynote van Andrew Simms over ‘Rapid transitions’ op de Meaning Conference 2018.

Ontdek de plenaire sessie van Andrew Simms op de 2018 Economics of Happiness Conference in Bristol, VK, georganiseerd door Local Futures en Happy City.

Andrew Simms − De uitdaging van snelle verandering. Kunnen we tijdig de transitie maken naar een nieuw economisch model?

Vrijdag 13 september, 15u30–16u15.

Kapucijnenkerk, Brugge.