Daniel Christian Wahl

Auteur van 'Designing Regenerative Cultures'

summit 2019

Daniel Christian Wahl

Auteur van 'Designing Regenerative Cultures'

summit 2019

− Reizen naar Morgen-Summit 2019: SPREKERS

Daniel Christian Wahl

Op de Reizen naar Morgen-summit zal Daniel Christian Wahl het hebben over ‘hoe een gemeenschappelijk voordeel en doel leidt tot een kwalitatieve groei. Toerisme fungeert daarbij als katalysator voor de regeneratieve ontwikkeling van plaatsen.’ In een boeiende keynote zullen zijn holistische benadering en innovatieve theorie over regeneratieve ontwikkeling toegepast worden op de hedendaagse uitdagingen in het toerisme.

Daniel Wahl is actief als consultant en trainer op het gebied van regeneratieve ontwikkeling, het ontwerp van totaalsystemen en transformerende innovatie. Zijn werk op het vlak van duurzame ontwikkeling en de plaatsspecifieke implementaties daarvan en zijn realisaties met betrekking tot het welzijn van de aarde, leverden hem internationale faam op. Daniel Christian Wahl’s boek Designing Regenerative Cultures bevat een van de meest omvattende analyses van de uitdagingen die eigen zijn aan de hedendaagse maatschappij, gekoppeld aan mogelijke richtingen die ons naar een gezondere, florerende toekomst kunnen voeren.

In zijn presentatie zal Daniel Christian Wahl zijn visie op een gezonder, futureprooftoerisme delen. Daarbij bouwt hij verder op zijn benadering van de wereld als een natuurlijk systeem om aan te tonen hoe mensen zowel florerende gemeenschappen als een stabiel, performant economisch kader kunnen creëren.

Daniel Christian Wahl − Van gezamenlijk voordeel tot kwalitatieve groei. Toerisme als katalysator voor de regeneratieve ontwikkeling van plaatsen.

Donderdag 12 September, 10u00–11u15.

Kapucijnenkerk, Brugge.